Deltagande

Vi samlar kompetens från industri, akademi, institut, IUC, science parks och offentliga aktörer. Det gör att vi kan hantera hela resan från idé till industriell implementering.

En växande nod

Välkommen till SuPr! Vi jobbar tillsammans för att på bred front initiera och implementera nya hållbara produktionslösningar inom svensk industri. Noden består av flera av landets ledande aktörer inom hållbar produktion. Vi är en växande nod som ständigt söker nya samarbeten.

Vad vi gör

De medverkande parterna i SuPr bildar en samverkansplattform som:

  • Bygger nätverk mellan tongivande aktörer
  • Initierar och konkretiserar idéer i samarbete mellan nodens medlemmar
  • Tar idéerna vidare till ansökningar för strategiska forskning- och utvecklingsprojekt
  • Utför gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten
  • Marknadsför, sprider och implementerar resultaten

Vill du också vara en del av SuPr?

Vill du och din organisation bidra till nya hållbara produktionslösningar inom svensk industri? Kontakta oss så återkommer vi med mer information om hur ni kan delta i arbetet med SuPr.

Blank Form (#1)
cross