Aktuellt

Här hittar du aktuella händelser och nyheter som rör SuPr och våra partners.


Nyheter

SuPr erbjöd företagscoachning inom omställningslyftet

Omställningslyftet är ett nationellt initiativ vars syfte är att ge företag kunskap om hur de kan ställa om sina verksamheter och produktionsprocesser för att bidra till klimatmålen och underlätta övergången till en hållbar framtid. Inom ramen för omställningslyftet erbjöd SuPr företagscoaching inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. Kärnan i Omställningslyftet är att erbjuda företagsnära vägledning för […]
Läs mer

Nyheter

Projektet Kickstart Cirkulär Ekonomi har nu avslutats.

Projektet Kickstart Cirkulär Ekonomi var ett samarbetsprojekt mellan SuPr, RISE och IUC Sverige och hade som mål att ge företag enkel och lättillgänglig kunskap och verktyg för att arbeta systematiskt med sina resursflöden och produkter. Syftet var att främja utvecklingen av cirkulära affärsmodeller och uppmuntra företagen att ta små steg i sin övergång till en […]
Läs mer

Nyheter

SuPr satsar på Impact Innovation 

Impact innovation är en strategisk och långsiktig kraftsamling för att lösa globala samhällsutmaningar och öka takten på omställningen till ett hållbart samhälle. SuPr är med i framtagandet av innovationsprogram vilket innebär en stor möjlighet för SuPr att ytterligare sätta fokus på att bygga upp mer hållbara och cirkulära produktionssystem. Impact Innovation är ett initiativ av […]
Läs mer

Nyheter

Techtank ny SuPr-partner

SuPr fördjupar nu sitt samarbete med Techtank AB, då bolaget blir en formell SuPr-partner. För SuPr innebär det att en stark verksamhetsnod etableras i södra Sverige, genom det starka nätverk som Techtank AB representerar. Inom verksamheten ryms ett omfattande industrikluster och man har också rollen som regional utvecklingsaktör i Blekinge, med uppdrag att stärka industrins […]
Läs mer

Nyheter

AstraZeneca: Steg för steg mot hållbar produktion - "Det finns inga genvägar, vi måste ta ansvar i hela värdekedjan"

SuPrs nätverksgrupp samlar hållbarhetsansvariga från olika branscher. Gruppen har blivit en plattform för att utbyta erfarenheter och kunskap om hållbar och cirkulär produktion. Som en del av initiativet genomför företagen studiebesök hos varandra för att ta del av konkreta exempel och lösningar inom produktion. På den senaste träffen fick gruppen möjlighet att besöka AstraZeneca, en […]
Läs mer

Nyheter

SuPr deltog på Techtank day

Den 28 april samlades närmare hundra deltagare från hela Blekinge med omnejd på Blekinge Tekniska Högskola för att delta i Techtanks årliga konferens. SuPr deltog i konferensen med en presentation kring resan mot en mer hållbar och cirkulär produktion. Under presentationen belystes både de utmaningar och de nya affärsmöjligheter som följer med omställningen. Deltagarna på […]
Läs mer

Aktuellt

Besök hos Cake - Mantrat som ingjutits i designteamet "lätt, tyst och rent"

För ett år sedan, i april startade SuPr en nätverksgrupp som riktar sig till hållbarhetsansvariga inom små och medelstora företag med syftet att utbyta erfarenheter och kunskap inom hållbar och cirkulär produktion. Under nätverksträffarna gör företagen studiebesök hos varandra och i mars besökte gruppen Cake som delade med sig av sina erfarenheter och strävan mot […]
Läs mer

Nyheter

Projektet Kompetensomställning för en hållbar fordonsindustri har avslutats

Projektet Kompetensomställning för en hållbar fordonsindustri har nu avslutats. Projektet genomfördes i samarbete med KTH Lean Centrum, Region Stockholm och Fordonskomponentgruppen, FKG. Syftet med projektet var att förbättra förutsättningarna för små- och medelstora företag inom fordonsindustrin, så att de kunde möta industrins behov av kompetens och gröna omställningar. Under projektperioden spreds den senaste forskningen, unik […]
Läs mer

Nyheter

Hållbarhet allt viktigare inom produktionsklustrets verksamhet

På bilden: Adam Björk från Volvo CE berättade om deras arbete med att realisera mer hållbara lackeringsprocesser. Sveriges Produktionskluster är en samordningsstruktur för forskning och utveckling som ursprungligen initierades av Svensk Fordonsindustri men som nu leds av Rise. Produktionsklustren arbetar för att svensk produktion ska bidra till FN:s klimatmål genom fossilfri produktion, kompetensutveckling, god arbetsmiljö […]
Läs mer

Evenemang

Välkommen till Klusterkonferensen 9-10 maj på Södertälje Science Park

Årets Klusterkonferens arrangeras på Södertälje Science Park. Det är första gången Klusterkonferensen arrangeras i Södertälje, där bland annat möjligheten till studiebesök på Scanias produktionsanläggning ges. SuPr är medarrangör till eventet och värd för ett av passen. Det blir två dagar med ett späckad program med intressanta talare från industri och institut samt möjlighet att nätverka […]
Läs mer
cross