Projekt

SuPr, den nationella noden för hållbar produktion, driver och deltar i ett flertal projekt.

Ekolyftet

Projektet ger tillverkande företag möjligheter att fördjupa, förbättra och vidareutveckla sitt arbete inom hållbarhet i sin produktion.
Läs mer

Expertgruppen för cirkulär produktion

Syftet med expergruppen är att främja aktiviteter som minskar miljö- och klimatpåverkan och stärka förutsättningarna för svenskt näringsliv på framtida globala marknader.
Läs mer

Kickstart cirkulär ekonomi

Kickstart cirkulär ekonomi är ett initiativ från Delegationen för cirkulär ekonomi som ska uppmuntra små och medelstora företag ta steg framåt i omställningen till en cirkulär ekonomi.
Läs mer

Kompetensomställning för en hållbar fordonsindustri

Projektet syftar till att uppmuntra och underlätta kompetensomställningen hos underleverantörer, för att etablera en mer hållbar fordonsindustri.
Läs mer

Konkurrenskraftig hållbarhet för SMF

Projektet fokuserar på miljödeklarationer som ett verktyg för att synliggöra vilka komponenter som har bevisat låg miljöbelastning.
Läs mer

Nätverksgruppen för cirkulär produktion

För att bistå i omställningen och inspirera till innovationer driver SuPr en nätverksgrupp för företag med fokus på cirkulär ekonomi.
Läs mer

Omställningslyftet

Omställningslyftet ger företag kunskap om hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen och därmed underlätta omställningen. Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer. Södertälje Science Park är projektpartner i projektet och har inom ramen för SuPr bland annat erbjudit företagscoachning inom hållbarhet och cirkulär ekonomi.
Läs mer
cross