Ekolyftet

Projektet ger tillverkande företag möjligheter att fördjupa, förbättra och vidareutveckla sitt arbete inom hållbarhet i sin produktion.

Hållbarhet blir en alltmer avgörande konkurrensfaktor för tillverkande företag. Svensk tillverkningsindustri står på grund av klimathot och resursutmaningar inför en omfattande transformation. Den tillverkande industrin måste minska sin miljöbelastning och på kort tid ställa om till klimatneutral produktion. Detta är särskilt utmanande för små och medelstora företag som ofta behöver stöd med specialkompetens och resurser. Samtidigt blir efterfrågan på hållbara produkter allt större på marknaden.

Med förändringsmetodik i grunden och utifrån tillämpad forskning på området kommer Södertälje Science Park genom SuPr tillsammans med RISE, KTH, och IUC Sverige kunna ge en extra skjuts till företagens egna utvecklingsarbeten med fokus på klimat- och resurseffektivitetsförbättringar.

Inledningsvis kommer det genomföras en pilot med flera deltagande små och medelstora företag. Resultaten från den kommer sedan inkluderas i bland annat Produktionslyftets och Omställningslyftets program.

Projektet Ekolyftet finansieras av Vinnova och genomförs under perioden augusti 2021 till och med mars 2022.

cross