Expertgruppen för cirkulär produktion

Syftet med expergruppen är att främja aktiviteter som minskar miljö- och klimatpåverkan och stärka förutsättningarna för svenskt näringsliv på framtida globala marknader.

Regeringen beslutade 2018 att inrätta en delegation för cirkulär ekonomi i syfte att nationellt och regionalt stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Delegationen är ett rådgivande organ till regeringen med placering hos Naturvårdsverket. Den har till uppgift att utgöra en plattform, ett kunskapscentrum och en samordnande kraft för omställningen. Syftet är både att minska miljö- och klimatpåverkan och stärka förutsättningarna för svenskt näringsliv på framtida globala marknader.

En viktig del av delegationens arbete är att utse ett antal expertgrupper inom olika områden, med stor potential att driva på utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi. Dessa grupper ska identifiera och föreslå angelägna satsningar, förändringar av regelverk eller olika former av incitament för att underlätta eller stödja en önskad utveckling. Under våren 2021 identifierade delegationen produktion som ett centralt område. Man beslutade därför att inrätta en expertgrupp inom cirkulär produktion samt att utse Mats Lundin, verksamhetsledare vid SuPr, till dess ordförande.    

Expertgruppens resultat redovisades bland annat vid årets upplaga av konferensen för Svenska Produktionsklustret, som gick av stapeln den 18-19 maj i Katrineholm. Men de används också löpande för att starta upp en rad nya fosknings- och utvecklingsaktiviteter, i linje med gruppens förslag.

cross