Kompetensomställning för en hållbar fordonsindustri

Projektet syftar till att uppmuntra och underlätta kompetensomställningen hos underleverantörer, för att etablera en mer hållbar fordonsindustri.

Projektet koordineras av Region Stockholm, genom satsningen Fordonsdalen. Projektet genomförs i nära samarbete med Fordonskomponentgruppen FKG och KTH. Målet är att projektet ska bidra till förbättrade förutsättningar hos små- och medelstora företag inom fordonsindustrin, så att dess behov av kompetens och grön omställning kan tillgodoses.

Genom att utnyttja och sprida det senaste inom forskningen, unik kunskap och nya metoder ska man bidra till att små och medelstora företag inom fordonsindustrin kan vidareutveckla och växla upp arbetet med den gröna omställningen. Företagen ska inte minst genom digitala kompetensinsatser få förbättrade förutsättningar att vidareutveckla och öka takten i sin gröna omställning. Fokus ligger på en ökad resurseffektivitet, samt på hanteringen av övergången från fossilberoende till förnybara resurser inklusive elektrifiering.

Utöver små och medelstora företag inom fordonsindustrin riktar sig projektet även till IT-företag som spelar en allt viktigare roll inom industrin. En viktig insats är även att paketera och sprida erfarenheterna, så att fler företag kan tillgodoses angående behovet av nya kunskaper och metoder. För detta arbete utgör samarbetsparterna en viktig och kompletterande roll.

I ett första led riktas insatserna till företag i Stockholmsregionen men de kan även riktas till företag i östra Mellansverige, samt till SMF i andra delar av landet. Inte minst FKG har som branschorganisation ett stort antal medlemmar nationellt och har nära dialog med sina medlemmar, vilket projektet kommer dra full nytta av.  

Inom ramen för projektet drivs en kurs av KTH Leancentrum som heter Hållbarhet i praktiken. Den riktar in sig till dig som arbetar i ledande befattning och som vill bygga och utveckla en hållbar verksamhet. Du är exempelvis produktionsledare, teamledare, projektledare, hållbarhetsansvarig, miljöansvarig eller leankoordinator. Läs mer här.

Projektet delfinansieras med medel ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden.


Aktuellt i projektet: Pilotkursen Hållbarhet i praktiken har slutförts med bra omdöme från deltagande företag. Nästa omgång startade den 4 okt. Deltagande företag som deltar i kursen får möjlighet till coaching av hållbarhetsexperter och förändringsledare och får en inblick i framtidens hållbara transportsystem. De får även praktiska verktyg inom hållbarhet för att kunna utveckla och accelerera ett grönt förbättringsarbete.

cross