Konkurrenskraftig hållbarhet för SMF

Projektet fokuserar på miljödeklarationer som ett verktyg för att synliggöra vilka komponenter som har bevisat låg miljöbelastning.

I Sverige har vi alltid varit duktiga på hållbarhet men inte använt detta som en konkurrensfördel. Nu när världen skriker efter gröna lösningar för framtiden är det rätt läge att utnyttja denna förmåga för att stärka de svenska leverantörernas position. Med en bred skara aktörer med Fordonskomponentgruppen i spetsen, siktar projektet på att kunna göra hållbarhet till en svensk USP – Unique Selling Point. För att realisera detta har man med sig flera ledande organisationer inom hållbarhet – RISE, AFRY, EDAG, Greengoat, MITC och SuPr.

Målet med projektet är att ta fram en enkel, verifierbar och accepterad miljödeklaration för komponenter, ett dokument som tydligt visar vilken miljöpåverkan en komponent har haft under tillverkningen. Detta värde kan sedan ligga till grund för en klimatdeklaration av en komplett produkt, t ex ett fordon.

På detta sätt vill vi synliggöra för OEM att komponenter från svenska underleverantörer, med verifierat låg miljöbelastning, bidrar till att minska den totala klimatpåverkan från deras produkt.

Projektets resultat kommer att sammanställas och tillgängliggöras via en digital plattform dit SME-företag och övriga kan vända sig för att få information om klimatdeklarationer och hänvisningar till det nätverk av experter och konsulter som etablerats inom projektet i syfte att kunna stötta företagen i det fortsatta klimatarbetet, exempelvis beträffande utbildning, implementering och tredjepartscertifiering.

SuPr:s roll i projektet är att sprida information och resultat till relevanta aktörer. Dessutom ska SuPr bidra till att attrahera rätt företag till projektet.

cross