Nätverksgruppen för cirkulär produktion

För att bistå i omställningen och inspirera till innovationer driver SuPr en nätverksgrupp för företag med fokus på cirkulär ekonomi.

Huvuduppgiften för nätverksgruppen är att initiera, koordinera och sprida metoder samt arbetssätt för en mer hållbar och cirkulär produktion. Deltagande företag får ta del av den senaste kunskapen från industrin, forskningsaktörer och offentlig sektor. Dessutom erbjuds möjlighet att visa upp och marknadsföra egna resultat och att medverka i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Deltagande företag inkluderar bland annat Scania, AstraZeneca, Electrolux Professional, Alfa Laval, Sandvik Design and Planning Automation och Volvo Construction Equipment.

cross