AstraZeneca: Steg för steg mot hållbar produktion - "Det finns inga genvägar, vi måste ta ansvar i hela värdekedjan"

SuPrs nätverksgrupp samlar hållbarhetsansvariga från olika branscher. Gruppen har blivit en plattform för att utbyta erfarenheter och kunskap om hållbar och cirkulär produktion. Som en del av initiativet genomför företagen studiebesök hos varandra för att ta del av konkreta exempel och lösningar inom produktion. På den senaste träffen fick gruppen möjlighet att besöka AstraZeneca, en global läkemedelsledare med starkt fokus på hållbarhet och cirkularitet.

I SuPrs nätverksgrupp finns både små innovativa företag och större, globala företag, alla med samma mål att främja hållbarhet och cirkularitet i sina verksamheter och i samhället. Under den senaste nätverksträffen fick företagen besöka AstraZeneca, ett globalt företag inom läkemedelsindustrin som är djupt engagerade i att integrera hållbarhet i alla aspekter av sin verksamhet. Företaget har en tydlig vision att bidra till en mer hållbar värld genom att tillhandahålla innovativa läkemedel samtidigt som de minimerar sin miljöpåverkan.

Bild på SuPrs nätverksgrupp

Science Based Targets

Under mötet diskuterades Science Based Targets som är vetenskapligt baserade mål som sätts av företag för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Målen är baserade på vetenskapliga riktlinjer för att bekämpa klimatförändringarna. AstraZeneca har arbetat med dessa mål sedan 2015 och hade i slutet av december 2022 uppnått en minskning på 59,3 procent av direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser globalt, jämfört med utgångsläget 2015. Målet är att nå nettonollutsläpp till år 2045. För att nå dit behöver de fokusera framför allt på fyra olika delar som ger störst utsläpp: samarbete med leverantörer, hållbar utveckling av inhalatorer, transporter/logistik och hantering/återanvändning av avfall.

- För att nå målen behöver vi arbeta systematiskt och engagerat, vi måste bygga in hållbarhet i våra processer och ledningssystem. Vi behöver kavla upp armarna, det finns inga genvägar. Vi behöver ta ansvar i hela värdekedjan, säger Marika Du Rietz, hållbarhetsansvarig på AstraZeneca i Södertälje och Stockholm.

Linda Menrik, projektledare för SuPr, tycker att diskussionen kring Science Based Target är i linje med nätverksgruppens övergripande mål att främja hållbar utveckling och tycker att det är viktigt att lyfta upp initiativ och verktyg som kan stärka företagens hållbarhetsarbete.

- Det är tydligt att AstraZeneca har gjort betydande framsteg genom Science Based Targets Initiativ och kan fungera som en inspirationskälla för andra företag att ansluta sig till liknande initiativ. Samtidigt visar de förståelse för utmaningarna vid implementeringen av dessa mål. Deras engagemang och kunskapsdelning gör dem till en värdefull resurs för nätverksgruppen, säger Linda Menrik, projektledare för SuPr.

Även mindre företag som Eskilstuna Elektronik, Nimoverken och Proton arbetar med att kartlägga sin miljöpåverkan i linje med Science Based Target-initativ.

Genom att samla faktabaserade data inom SCOPE 1/2/3 strävar de efter att förstå sina egna bidrag och fatta välgrundade beslut inför framtiden. I diskussionerna har det även skapats synergier och diskuterats möjliga framtida samarbeten mellan företag för att hitta möjligheter inom remanufacturing för att minska avfall och resursförbrukning.

Rundvandring på Site OSD

Under träffen fick gruppen också en rundvandring på Site OSD, en av världens största fabriker för "oral solids" (läkemedel i tablettform). Här produceras mellan 12-13 miljarder tabletter och kapslar per år.

Rundvandring på Site OSD, en av världens största fabriker för "oral solids" (läkemedel i tablettform).

I Södertälje producerar AstraZeneca mer än 30 läkemedel till mer än 100 marknader varje år i form av  aktiva farmaceutiska ingredienser; tabletter och kapslar; luftvägsinhalatorer och sterila produkter; för injektion och inhalation. Läkemedlen representerar omkring 40 procent av koncernens totala försäljningsvärde.

Site OSD är utformat för att möta de strängaste regleringsstandarderna och kvalitetskontrollkraven, och fokuserar samtidigt på att minimera miljöpåverkan och resursförbrukning. Genom att använda avancerade produktionsmetoder och tekniker arbetar de aktivt för att minska avfall, utsläpp, återvinna material och bevara biologisk mångfald.

Vill du veta mer om AstraZenecas hållbarhetsarbete? Läs mer här.

cross