Besök hos Cake - Mantrat som ingjutits i designteamet "lätt, tyst och rent"

För ett år sedan, i april startade SuPr en nätverksgrupp som riktar sig till hållbarhetsansvariga inom små och medelstora företag med syftet att utbyta erfarenheter och kunskap inom hållbar och cirkulär produktion. Under nätverksträffarna gör företagen studiebesök hos varandra och i mars besökte gruppen Cake som delade med sig av sina erfarenheter och strävan mot att producera den ”renaste motorcykeln någonsin,” med visionen att nå noll utsläpp.

I SuPrs nätverksgrupp ingår 11 företag, bland annat Scania, AstraZeneca, Electrolux Professional, Alfa Laval, X Shore, Sandvik Design and Planning Automation, Volvo Construction Equipment, Cake med flera. Under året har SuPr planerat och projektlett nätverksträffar där syftet varit att främja samverkan mellan företagen och andra aktörer för att utbyta erfarenheter och kunskap inom hållbar och cirkulär produktion. Genom att besöka varandras verksamheter får företagen ta del av konkreta exempel inom hållbarhetsarbete och se lösningar inom produktion.

Studiebesök hos Cake

I mars besökte nätverksgruppen Cake som delade med sig av sin resa att utveckla högkvalitativa, hållbara elmotorcyklar. Företaget grundades 2016 med målet att skapa elektriska motorcyklar som kombinerar spänning med ansvar och samtidigt bidra och inspirera till ett nollutsläppssamhälle. Mantrat som ingjutits i designteamet var "lätt, tyst och rent" och resulterade i den första modellen Kalk som släpptes 2018.

- Ett viktigt medskick från besöket hos Cake är att det är bra att börja i en lagom skala med mindre cirkulära flöden i sin verksamhet och att dela kunskap och erfarenheter, säger Linda Menrik projektledare för nätverksgruppen hos SuPr, Södertälje Science Park.

Hållbar produktion i fokus

Under besöket diskuterades också hur nuvarande och framtida lagkrav påverkar olika beslut och inriktningar för företags hållbarhetsarbeten, utmaningarna med återtillverkning av produkter i existerande produktionsflöden och hur man kan säkerställa kvalitet på komponenter i detta flöde. Dessutom delade andra företag, som Electrolux Professionell, sina erfarenheter av att testa olika sätt att uppgradera befintliga produkter i utforskande syfte.

Mötet inkluderade också diskussioner om vad "Scope 1, 2 och 3" och en fullständig LCA innebär. Det reflekterades också över om det är för stort fokus på koldioxid beräkningar och för lite på hur produktion av en produkt kan påverkar den biologiska mångfalden. Hur man kan inkludera detta i framtida lösningar i produktionsprocessen för att minska och eliminera påverkan på biologisk mångfald är en fråga för framtida möten.

Vill du veta mer? Kontakta Linda Menrik, projektledare SuPr

Bilder från besöket hos Cake

cross