Dags för Klusterkonferensen 22-23 maj

Den 22-23 maj på Billingehus i Skövde är det dags för den årliga Klusterkonferensen. I år ligger fokus på "Intelligenta processer för nollutsläpp", ett kritiskt område i strävan att nå hållbarhetsmålen och stärka konkurrenskraften hos den svenska tillverkningsindustrin.

Konferensen, som arrangeras av Sveriges Produktionskluster och koordineras av RISE, är en av Sveriges största mötesplatser för forskare och industriella aktörer med intresse för hållbar utveckling inom tillverkning. 

I år kommer programmet erbjuda en inblick i  artificiell intelligens, maskininlärning och hur stora datamängder kan stärka innovation och konkurrenskraft samtidigt som de minskar miljöpåverkan. Dessutom kommer det diskuteras hur Industri 5.0 kan främja människocentrerade, hållbara och resurseffektiva tillverkningssystem. Mats Lundin, programansvarig för SuPr berättar om Net Zero Industry inom Impact Innovation och hur de kommer arbeta för att nå målet med 75 procents minskning av växthusgasutsläpp och energiförbrukning från enheter producerade i Sverige före 2035.

Läs mer om Klusterkonferensen här.cross