Ekolyftet hjälper företag att skapa en mer hållbar produktion

Projektet Ekolyftet ger tillverkande företag möjligheter att fördjupa, förbättra och vidareutveckla sitt arbete inom hållbarhet. Projektet ska stärka kompetensen kring hållbarhetsfrågor inom svensk tillverkningsindustri, men även ge ett bra stöd för att konkret börja arbeta med dessa frågor. För att genomföra detta samlar man flera av landets ledande aktörer inom hållbar produktion.

Svensk tillverkningsindustri står på grund av klimathot och resursutmaningar inför en omfattande transformation. Den tillverkande industrin måste minska sin miljöbelastning och på kort tid ställa om till klimatneutral produktion. Detta är särskilt utmanande för små och medelstora företag som ofta behöver stöd med specialkompetens och resurser. Samtidigt blir efterfrågan på hållbara produkter allt större på marknaden.

- Hållbarhet blir en alltmer avgörande konkurrensfaktor för tillverkande företag. Genom att nu snabbt stärka erbjudandet rörande olika hållbarhetsaspekter kommer vi kunna ge en extra skjuts till företagens egna utvecklingsarbeten, säger Birgitta Öjmertz från RISE. Hon är programdirektör för Produktionslyftet och leder även arbetet med det nya projektet.

För att förverkliga projektet har man med sig flera av landets ledande aktörer inom hållbar produktion – RISE, KTH, IUC Sverige, Södertälje Science Park och Chalmers. Dessutom är projektet kopplat till SuPr, den nationella noden för hållbar produktion. Inledningsvis kommer det genomföras en pilot med flera deltagande små och medelstora företag. Resultaten från den kommer sedan inkluderas i bland annat Produktionslyftets program.

Ett företag som direkt tar vara på denna möjlighet är GLS Laserstans, där VD Jens Petersson berättar vad man vill åstadkomma.

- Vi på GLS Laserstans vill minska vår miljöpåverkan och vårt klimatavtryck för att kunna bedriva en verksamhet som långsiktigt kan skapa tillväxt. Vi vill också vara en attraktiv arbetsplats för nuvarande och kommande medarbetare. Genom att fortsätta med Produktionslyftets metodik vill vi skapa engagemang och delaktighet bland personalen gällande vårt hållbarhetsarbete också, och gör nu det med hjälp av dess fördjupningsprogram.

Projektet Ekolyftet finansieras av Vinnova och genomförs under perioden augusti 2021 till och med mars 2022.

För mer information kontakta:

Birgitta Öjmertz

Tel:               070-780 6152

Epost:           birgitta.ojmertz@ri.se

cross