Grön omställning och kompetensförsörjning i fokus under TechTank day

Närmare 150 deltagare från hela Blekinge med omnejd som representerade näringsliv, samhälle och akademi var på plats när årets Techtank Day arrangerades i Slottslängorna i Sölvesborg den 25 april.  De högaktuella frågorna kring industrins gröna omställning och kompetensförsörjning stod i fokus.

I fokus stod frågor kring industrins gröna omställning och kompetensförsörjning, vilket belystes genom såväl föreläsningar som intervjuer och panelsamtal under dagen.

Konferensen öppnades av Landshövding Ulrica Messing som lyfte viktiga frågor för Blekinges framtid, inklusive den gröna omställningen och utmaningar med att få fler att vilja bo, leva och arbeta i länet. Hon betonade också behovet av robust infrastruktur och stabil elförsörjning.

Bland talarna fanns Mats Lundin, programansvarig för SuPr och programchef för Net Zero Industry inom Impact Innovation, som diskuterade hållbar produktion och affärsmöjligheter i omställningen. Lars-Henrik Jörnving från Scania delade insikter om företagets arbete med hållbarhet, Lean och digitalisering, och betonade vikten av små och medelstora företag i industrins ekosystem.

Ett centralt tema var industrins kompetensförsörjning och ungas val av akademisk utbildning. Under eftermiddagen diskuterades hur teknikintresse kan väckas hos barn och ungdomar samt vikten av att marknadsföra teknikyrken bättre. Paneldiskussionerna lyfte även utmaningen med att hitta tillräckligt många praktikplatser, något som kräver samarbete mellan industrin och utbildningsaktörer.

Evenemanget avslutades med en sammanfattning och en överlämning av stafettpinnen till Ronneby kommun, som står värd för nästa års Techtank Day.

Läs mer om Tech Tank day här

cross