Hållbarhet i fokus på CES 2024

SuPr deltog i CES 2024 i Las Vegas för att utforska och övervaka de senaste innovationerna inom hållbar produktion. Fokus låg på att hämta hem nya verktyg, IT- och AI-lösningar som rör framtidens produktionsteknik. Under mässan observerades en tydlig närmande koppling mellan konsumentelektronik, spelvärlden och traditionell produktionsteknik.

I januari deltog SuPr i CES 2024 i Las Vegas, en internationell arena för innovation och ett av de framstående tekniska evenemangen globalt. CES fungerar som en viktig plattform där banbrytande teknologier presenteras och samlar innovatörer från hela världen inom områden som konsumentelektronik, hårdvara och på senare år allt mer mobilitet och fordonsteknik. Evenemanget ägs och drivs av Consumer Technology Association (CTA).

SuPr, bevakade mässan och utforskade de senaste framstegen inom hållbar produktion och fokuserade på att identifiera och hämta hem nya verktyg, IT- och AI-lösningar som är avsedda för framtidens produktionsteknik. Under mässan noterades särskilt den pågående elektrifieringen av olika produkter. och den närmare kopplingen mellan lösningar inom konsumentelektronik och spelvärlden till traditionell produktionsteknik. Just elektrifieringen innebär ju att många nya fordonskomponenter ska utvecklas och tillverkas, vilket ställer helt nya krav på produktionstekniken.

Rörande sammankopplingen mellan nya branscher gavs bland annat exempel på hur digitala tvillingar från våra verkstäder nu kan giftas ihop med teknik från spelvärlden, och då kunna erbjuda helt ny funktionalitet. Parallellt med detta diskuterades och demonstrerades AI i olika former överallt. Noteras kan här att kanske den svagaste delen rör vad kunderna faktiskt vill ha och betala för. Det blir nämligen mycket exempel på vad man tekniskt kan göra, men lite mindre angående vad man ska ha det till och hur man ska ta betalt. Glädjande nog kan dock konstateras att just ökad hållbarhet ofta angavs som ett huvudsyfte med att tillämpa de nya AI-lösningarna. 

Läs mer om mässan här

cross