Människans ansvar i fokus under Nordic Circular Summit 2023.

I de vackra omgivningarna i Reykjavik, Island, hölls Nordic Circular Summit 2023 som i år betonade människans centrala roll i att uppnå en cirkulär ekonomi. SuPr var på plats när konferensen öppnades av Islands tidigare president och Reykjaviks borgmästare, som lyfte fram behovet av nya samarbetsformer och initiativ för att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi. De poängterade fördelarna med de nordiska ländernas tradition av öppet samarbete och innovation för att få fler engagerade för att delta i omställningen.

En central tematisk tråd som genomsyrade konferensen rörde de färdigheter och kompetenser som krävs för att främja övergången till en cirkulär ekonomi, bland annat förmågan att använda digital teknik och anpassa sig till nya lagkrav. Vi behöver också arbeta aktivt för att implementera de tekniska lösningar som forskningen levererat. Människor är en viktig central del av ekosystemet och produktionssystemet för att driva fram en cirkulär ekonomi. Vi behöver samarbeta för att nå de uppsatta målen. Just samarbeten och cirkulära lösningar i produktion och affärsmodeller framhölls som avgörande för att klara målen till 2030.

Andra punkter som lyftes under konferensen var bland annat:

  • Utbildning kopplat cirkulär ekonomi & livscykelperspektiv
  • Skapa nya sätt att samarbeta för att sprida kunskap, både lokalt och globalt
  • Tydliggöra och göra det lättare att förstå CE
  • Människans möjlighet att påverka sin omgivning i det lilla med små förbättringar kopplat hållbarhet
  • Få inspiration från yngre generationen för att hitta lösningar eller påskynda utvecklingen

Naturresursernas värde

Konferensen belyste även behovet av att omvärdera hur vi värderar biodiversitet. I dagens ekonomi mäter vi ofta företags och produkters värde i pengar eller hur lite eller mkt deras koldioxidutsläpp orsakar. Men vi jämför sällan detta med värdet av de naturresurser som har förbrukats, t ex. det omvända värdet av ett träds bidrag till syreproduktion eller koldioxidupptag samt dess bidrag till att bevara eller öka biodiversitet i det globala ekosystemet.

Läs mer om Nordic circular summit här
cross