Nätverksträff hos X Shore

SuPrs nätverksgrupp samlar hållbarhetsansvariga från olika branscher. Gruppen har blivit en plattform för att utbyta erfarenheter och kunskap om hållbar och cirkulär produktion. På den senaste träffen fick gruppen möjlighet att besöka X Shore som visade sin fabrik och berättade om sitt företag.

SuPr:s nätverksgrupp besökte X Shore, ett företag som tillverkar högkvalitativa elbåtar med en stark vision om att främja en fossilfri framtid. Hållbarhet utgör kärnan i företagets identitet och genomsyrar varje aspekt av deras verksamhet, från kraftfulla batterilösningar till noggrant valda material, väl genomtänkt design och konstruktion av deras elbåtar.

Under besöket fick deltagarna en rundtur i produktionsanläggningen, en modern fabrik med fokus på hållbara material men också på social hållbarhet i arbetsmiljön. Diskussionerna spände över en rad ämnen, inklusive hur olika branscher bör tolka och hantera sina Scope 1, 2 och 3-utsläpp när de beräknar sitt klimatavtryck. Dessutom delade medlemmarna sina erfarenheter och utmaningar när det gäller insamling och användning av data från sina leverantörer.

SuPrs nätverksgrupp är ett viktigt forum för kunskapsutbyte och erfarenhetsdelning inom områden som rör hållbar och cirkulär produktion. Här ingår bland annat företag som Scania Group, Proton, EEPAB, CAKE, Nimo, AstraZeneca, Sandvik, Alfa Laval, Electrolux Professional Group, Cummins och Volvo Construction Equipment.

Vill du läsa mer om X Shores hållbarhetsarbete? Läs mer här.

cross