Net Zero Industry - vägen mot en klimatneutral tillverkningsindustri

SuPr har varit med och bidragit till att forsknings- och innovationsprogrammet Net Zero Industry nu etablerats. Här samverkar industri och samhälle för att uppmuntra och driva på en utveckling där våra svenska tillverkande företag radikalt minskar sina klimatavtryck.

Ny hemsida och aktuella utlysningar

Net Zero Industry har nyligen lanserat en ny hemsida, www.netzeroimpact.se som erbjuder en översikt över pågående och kommande utlysningar. Genom finansiering från Vinnova stödjer programmet projekt som främjar omställningen av tillverkningsindustrin. Här är några av de aktuella utlysningarna:

  • Ökad resurseffektivitet och resiliens, etapp 1 – Sista ansökningsdag är i september.
  • Systemdemonstratorer för framtidens hållbara tillverkningsindustrier, steg 1 – Sista ansökningsdag är den 3 september.
  • Kommande utlysning: Policy och styrmedel för en hållbar omställning – Förväntas öppna i maj.

Pågående insatser

Just nu pågår flera viktiga aktiviteter inom Net Zero Industry:

  • Planering av insatser för 2024: Programmet planerar framtida insatser för att fortsätta driva den klimatneutrala omställningen framåt.
  • Uppbyggnad av programkontoret: Ett dedikerat kontor byggs upp för att effektivt leda och koordinera programmet.
  • Tillsättning av ett programforum: Ett programforum med 20-30 representanter tillsätts för att säkerställa brett samarbete och engagemang.
  • Deltagande på LIGHTer International Conference: Programmet deltar på denna konferens i juni för att utbyta kunskap och nätverka med internationella aktörer.
  • Arrangemang av seminarium i Almedalen: Net Zero Industry kommer att arrangera ett seminarium i Almedalen, Framtidens trädgård, den 26 juni.

Net Zero Industry fortsätter att bygga kunskap och nätverk för att driva på den nödvändiga omställningen inom tillverkningsindustrin. För mer information och för att följa programmets utveckling, besök den nya hemsidan och ta del av de resurser och möjligheter som erbjuds.

cross