Nytt projekt driver på kompetensomställningen för en hållbar fordonsindustri

Tillväxtverket har inom ramen för REACT-EU beviljat ett projekt med syftet att uppmuntra och underlätta kompetensomställningen hos underleverantörer, för att etablera en mer hållbar fordonsindustri. Här koordinerar Region Stockholm, genom sin satsning Fordonsdalen, en satsning som ska ge mindre företag en god hjälp för att komma i gång med arbetet. Projektet genomförs i nära samarbete med Fordonskomponentgruppen FKG och KTH, samt SuPr, den nationella noden för hållbar produktion.  

Målet är att projektet ska bidra till förbättrade förutsättningar hos små- och medelstora företag inom fordonsindustrin, så att dess behov av kompetens och grön omställning kan tillgodoses. Genom att utnyttja och sprida det senaste inom forskningen, unik kunskap och nya metoder ska man bidra till att små och medelstora företag inom fordonsindustrin kan vidareutveckla och växla upp arbetet med den gröna omställningen. Företagen ska inte minst genom digitala kompetensinsatser få förbättrade förutsättningar att vidareutveckla och öka takten i sin gröna omställning. Fokus ligger på en ökad resurseffektivitet, samt på hanteringen av övergången från fossilberoende till förnybara resurser inklusive elektrifiering.

Projektet vänder sig till små och medelstora företag inom transport- och fordonsindustrin, men även till IT-företag som spelar en allt viktigare roll inom industrin. En viktig insats är även att paketera och sprida erfarenheterna, så att fler företag kan tillgodoses angående behovet av nya kunskaper och metoder. För detta arbete utgör samarbetsparterna en viktig och kompletterande roll.

I ett första led riktas insatserna till företag i Stockholmsregionen men de kan även riktas till företag i östra Mellansverige, samt till SMF i andra delar av landet. Inte minst FKG har som branschorganisation ett stort antal medlemmar nationellt och har nära dialog med sina medlemmar, vilket projektet kommer dra full nytta av.  

cross