Nytt projekt ska få företag att jobba mer med cirkulär ekonomi

Projektet ”Kickstart cirkulär ekonomi”, som riktar sig till små och medelstora företag, har fått klartecken för stöd från Vinnova. Bakom satsningen står SuPr som är nationell nod för hållbar produktion vid Södertälje Science Park, med stöd av Delegationen för cirkulär ekonomi och med forskningsinstitutet RISE som huvudsaklig utförare.

Syftet med projektet är att företagen ska få insikt i, och medvetandegöras om, möjligheterna med en cirkulär transformation och varför cirkulära produktlivscykler är viktiga. Företagen ska uppmuntras att ta små steg i sitt cirkulära omställningsarbete.

Delegationen för cirkulär ekonomi är initiativtagare till projektet som koordineras via Södertälje Science Park genom noden för hållbar produktion, SuPr. Forskningsinstitutet RISE kommer vara huvudsaklig utförare.

– Vi vill få i gång en rörelse bland mindre företag och få dem att inse affärsmöjligheterna med en cirkulär ekonomi, säger Mats Lundin, verksamhetsledare på SuPr.

– Under träffarna kommer de att få se goda exempel på detta och blir förhoppningsvis stimulerade att tänka på hur de kan börja arbeta mera cirkulärt i sin egen verksamhet. Genom pilotprojektet kan vi också hitta en arbetsmodell som vi kan använda för att rulla ut en kickstart i hela landet.

Ylva Norén är kanslichef till Delegationen för cirkulär ekonomi som är initiativtagare till projektet. Hon ser fram emot samverkan med projektets övriga parter.

– Det är jätteroligt att Delegationens initiativ har lett till en satsning på Kickstart cirkulär ekonomi. Vi ser fram emot att samverka med SuPr och RISE. Delegationen ser små och medelstora företag som mycket viktiga i Sveriges omställning och kickstarten förmedlar praktisk kunskap om hur man ställer om för ökad klimat- och affärsnytta. Resurseffektiv och cirkulär ekonomi är avgörande för att vi ska nå klimatmålen och generationsmålet i miljömålssystemet, säger Norén.

cross