Projektet Ekolyftet är avslutat och blir en del av Omställningslyftet

Pilotprojektet Ekolyftet är nu avslutat. Ekolyftet hade en nära koppling till Produktionsslyftet och Omställningslyftet och syftade till att ge tillverkande företag en möjlighet till att fördjupa, förbättra och vidareutveckla sitt arbete inom hållbar produktion.

Tre tillverkande företag deltog i Ekolyftet och fick möjlighet till inspiration, coaching och kunskapsinsatser för att vidareutveckla sitt hållbarhetsarbete. Ett av företagen som deltog i projektet var GLS Laserstans, plåtleverantör och underleverantör till svensk verkstadsindustri.

- Som ägare och VD för bolaget tycker jag att det är viktigt att värna om hållbarhet och ser ett ökat krav från våra kunder. Ekolyftet har hjälpt oss att jobba mer strukturellt med dessa frågor säger Jens Petersson, Vd/Koncernchef GLS Laserstans.

Se filmen om Ekolyftet och hela intervjun med Jens Petersson nedan.

Ekolyftet var ett samarbetsprojekt mellan Södertälje Science Park genom SuPr tillsammans med RISE, KTH, och IUC Sverige. Resultat och lärdomar kommer att användas framöver i Omställningslyftet.
Projektet finansierades av Vinnova.

Läs mer om projektet här.

cross