Projektet Kompetensomställning för en hållbar fordonsindustri har avslutats

Projektet Kompetensomställning för en hållbar fordonsindustri har nu avslutats. Projektet genomfördes i samarbete med KTH Lean Centrum, Region Stockholm och Fordonskomponentgruppen, FKG. Syftet med projektet var att förbättra förutsättningarna för små- och medelstora företag inom fordonsindustrin, så att de kunde möta industrins behov av kompetens och gröna omställningar.

Under projektperioden spreds den senaste forskningen, unik kunskap och nya metoder om hållbarhet i produktion till cirka 240 företag och över 450 projektdeltagare.

Totalt deltog 30 verksamheter i kursen Hållbarhet i praktiken, som utvecklades under projektet, 3 tillverkande företag fick coaching för att vidareutveckla sitt hållbarhetsarbete.

Sasha Shahbazi, projektledare på Södertälje Science Park tror att projektet var givande för företagen som var med.
- Det är roligt att se hur detta projekt har hjälpt SMEs att ta ett första steg mot en mer hållbar industri, det kommer utan tvekan att ha en positiv inverkan på det fortsatta hållbarhetsarbetet inom tillverkning, säger Sasha Shabazi.

Läs mer om projektet här.

cross