Små steg mot hållbar produktion på EMO

SuPr besökte EMO i Hannover i september, en världsledande mässa för tillverkningsteknik med 1800 utställare från över 40 länder.

Mässan omfattade hela spektrat av produktionsteknik, inklusive produktionssystem, verktyg, mätutrustning, mjukvarulösningar och kontrollsystem. Mässan gick under temat "Innovativ Tillverkning" och fungerade som en central plattform för att visa de senaste maskinerna, lösningarna och tjänsterna inom industriell produktion.

Mässan är en viktig plattform för SuPr för att knyta affärskontakter, idéutbyte och att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna inom teknologi, industri och hållbar produktion. En reflektion under mässan var att hållbarhet ännu inte har fått fullt gehör som ett starkt försäljningsargument för maskinköpare, men att det ändå fanns små indikationer på att intresset i den riktningen börjar öka.

Läs mer om mässan här.

cross