Studiebesök hos Vestre i Norge

I en tid då globala miljöutmaningar blir allt mer påtagliga och kraven på hållbarhet ökar spelar företag och näringslivet en viktig roll i att bidra till en mer hållbar framtid. Ett exempel på ett sådant företag är det norska designföretaget Vestre som har ambitionen att bli världens mest hållbara möbelfabrik. De vill skapa möbler och offentliga utemiljöer med minimal påverkan på miljön och maximal social nytta. I slutet av augusti fick SuPr möjlighet att åka på studiebesök till Vestre och få en inblick i arbetet bakom deras motto: Alla kan rädda världen. Litegrann.

SuPr hade privilegiet att besöka Vestres nyinvigda anläggning, The Plus, som ligger bara en stenkast från den svenska gränsen utanför Magnor. Här präglas designvalen av hållbarhet och öppenhet. Byggnaden ligger i en tallskog med taket omvandlat till en gemensam parkyta. Här tillverkas stadsmöbler där funktion, miljö- och hållbarhetstänk är lika viktigt som vacker form.

Lokalproducerat och noga materialval

Företaget använder material från trakten i sin produktion, både av miljöhänsyn men också med tanke på kvalitet. Skandinavisk furu är hårdare och lämpar sig bättre för utomhusmöbler, än trä från varmare breddgrader. De använder också skandinaviskt stål som framställs med mer än 20% mindre utsläpp än genomsnittet hos producenter i andra delar av världen. Genom sina materialval vill de säkerställa att deras produkter har lång livslängd och minskar behovet av resursintensivt nytt material.

Höga hållbarhetsmål

Företaget har höga hållbarhetsmål och är koldioxidneutrala sedan 2010. De ställer krav på 100 % förnybar energi genom hela leverantörskedjan, och vill själva bli självförsörjande på energi innan 2025. Fabriken släpper ut lika mycket CO2-gas som 1700 personbilar under ett år. För detta kompenserar de genom att finansiera regnskogbevarande i Papua Nya Guinea. De jobbar dessutom aktivt för att få ner sina utsläpp med 10 % varje år.

Tillsammans med representanter från SuPr följde även SVID, Swedish Industrial Design Foundation med på besöket samt flera av de bolag som medverkat i Södertälje Science Parks program det senaste året. Diskussionerna handlade om cirkulär ekonomi, processer och hur man som litet bolag kan lära sig av liknande satsningar.

Vill du följa med på liknande studieresor framöver? Södertälje Science Park är mötesplatsen för hållbar produktion. Kontakta gärna våra projektledare på vår hemsida: www.suprnod.se

cross