SuPr deltog på Techtank day

Den 28 april samlades närmare hundra deltagare från hela Blekinge med omnejd på Blekinge Tekniska Högskola för att delta i Techtanks årliga konferens. SuPr deltog i konferensen med en presentation kring resan mot en mer hållbar och cirkulär produktion. Under presentationen belystes både de utmaningar och de nya affärsmöjligheter som följer med omställningen.

Deltagarna på konferensen representerade olika sektorer såsom näringsliv, samhälle och akademi. Konferensen fungerade som en viktig mötesplats för att fokusera på industrins utveckling i regionen. Under dagen genomfördes diskussioner kring frågor relaterade till industrins gröna, digitala och sociala omställning genom föreläsningar, rundabordssamtal och panelsamtal.

Läs mer om TechTank day här

cross