SuPr får förnyat förtroende att leda expertgruppen för cirkulär ekonomi

Delegationen för Cirkulär Ekonomi är ett rådgivande organ till regeringen med placering hos Naturvårdsverket. I den ingår en expertgrupp som är inriktad mot cirkulär produktion. Arbetet inom gruppen startade under 2021 och kommer fortsätta att drivas vidare av SuPr med Mats Lundin, programledare vid SuPr, som dess ordförande. 

Delegationen för Cirkulär Ekonomi har till uppgift att utgöra en plattform, ett kunskapscentrum och en samordnande kraft för grön omställning. Som verktyg för arbetet utses varje år ett antal expertgrupper inom olika områden, med stor potential att driva på utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi. Dessa grupper ska identifiera och föreslå angelägna satsningar, förändringar av regelverk eller olika former av incitament för att underlätta eller stödja en önskad utveckling. En av dessa expertgrupper är inriktad mot cirkulär produktion där syftet ät att främja aktiviteter som minskar miljö- och klimatpåverkan och stärka förutsättningarna för svenskt näringsliv på framtida globala marknader. Arbetet inom gruppen startade under 2021 och drivs nu vidare under 2022 med Mats Lundin, programledare vid SuPr, som dess ordförande. Han ser mycket positivt på att SuPr får förnyat förtroende:

- Genom de rekommendationer som expertgruppen tar fram får vi en utmärkt möjlighet att påverka politik och myndigheter i en positiv riktning. Det innebär också att resurserna för att stödja företagen i sin resa mot en mer hållbar produktion kan komma att stärkas.

Läs mer om expertgruppens arbete här

cross