SuPr hjälper företag i Gävleborg att jobba mer cirkulärt

Cirkulär ekonomi är avgörande för att vi ska nå klimatmålen. Men vad är cirkulär ekonomi och hur kan företag dra fördel av det? Nu är det företag i Gävleborgs tur att bjudas in till en kostnadsfri workshop-serie kring cirkulär ekonomi. Företagen erbjuds inspiration kring hur de kan ställa om för ökad klimat- och affärsnytta.

I pilotprojektet Kickstart Cirkulär Ekonomi erbjuds små och medelstora företag att ta del av en workshopserie i tre delar kring cirkulär ekonomi och uppmuntras till att ta små steg i sitt cirkulära omställningsarbete. Pilotprojektet drivs av SuPr med stöd av forskningsinstitutet RISE som huvudsaklig utförare.

Omfattning och upplägg

Att ta del av Kickstart cirkulär ekonomi innebär att ditt företag investerar i en heldag och två halvdagar med workshops kring cirkulär ekonomi. Workshopen kommer hållas i Bollnäs Cowork, Långgatan 26 i Bollnäs. Träffarna är kostnadsfria.

  • Praktiska exempel
  • Verktyg för framtiden
  • Metoder och systematik
  • Identifiera era drivkrafter
  • Förberedelser inför framtida påtryckningar, ex. lagar, regler och kundkrav.

Tillfällen

Tillfälle 1: 21 mars, kl. 09.00-16.00, Bollnäs Cowork
Tillfälle 2: 4 april, kl. 09.00-12.00, Bollnäs Cowork
Tillfälle 3: 19 april, kl. 09.00-12.00, Bollnäs Cowork

Anmälan

Anmälan sker på separat eventsida

cross