SuPr lanserar nätverksgrupp för cirkulär produktion

Industrin behöver ställa om till en mer cirkulär produktion. För att bistå i omställningen och inspirera till innovationer, startar nu SuPr – den nationella noden för hållbar produktion – en nätverksgrupp för företag.

Huvuduppgiften för nätverksgruppen är att initiera, koordinera och sprida metoder samt arbetssätt för en mer hållbar och cirkulär produktion. Deltagande företag får ta del av den senaste kunskapen från industrin, forskningsaktörer och offentlig sektor. Dessutom erbjuds möjlighet att visa upp och marknadsföra egna resultat och att medverka i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Redan nu står det klart att Scania, AstraZeneca, Electrolux Professional, Alfa Laval, Sandvik Design and Planning Automation och Volvo Construction Equipment kommer delta i gruppen.

Jobbar du i ett företag och har som uppgift att utveckla en mer hållbar produktion? Som deltagare kan du utbyta erfarenheter med personer i svenska företag som sitter med liknande utmaningar. Nätverksgruppen kommer bestå av företag av olika storlek och erfarenheter. Tillsammans kan vi bygga ett nätverk som kan accelerera omställningen.

Har du frågor eller vill du skicka in en intresseanmälan? Kontakta Linda Menrik!

cross