SuPr-nod syd är lanserad

Den nyetablerade SuPr-nod Syd representerar ett kraftfullt samarbete och partnerskap inom industriell utveckling och hållbar produktion där Techtank och IUC Syd tillsammans utgör den nya verksamhetsnoden. Den 15 februari var det lanseringskonferens för nya SuPr-nod syd på Ronneby brunn.

SuPr:s nya verksamhetsnod syd lanserades i februari och är ett samarbete mellan Techtank som är ett industrikluster och en regional utvecklingsaktör i Blekinge med uppdrag att stärka industrins tillväxt och konkurrenskraft och IUC syd som är ett industriellt utvecklingscentrum med uppdrag att stärka tillväxt och konkurrenskraft i tillverkande industriföretag i Skåne. Tillsammans med SuPr bildar de nu nya SuPr-nod syd.

Mats Lundin, programansvarig på SuPr, ser positivt på etableringen och betonar hur den ger SuPr möjlighet att sprida regionens spännande aktiviteter och resultat på nationell nivå:

-Genom etableringen får SuPr nu möjlighet att nationellt sprida de mycket spännande aktiviteter och resultat som tas fram i Region Blekinge respektive Skåne. Detta eftersom det här pågår en rad intressanta satsningar, såväl industriellt som forskningsmässigt, med bäring på hållbar och mer cirkulär produktion. Samtidigt kan SuPr bidra till att de regionala aktiviteterna också bättre kopplas upp mot den nationella arenan, med möjligheter till ytterligare initiativ.  

Ingela Håkansson från Techtank tillägger:
-Genom SuPr-nod Syd kan vi samla frågor, utmaningar, möjligheter inom hållbarhet och cirkularitet som rör Blekinge/Skånes industri. Vi kan kraftsamla och optimera våra insatser. Kopplingen till SuPr ger oss ytterligare möjligheter att bredda vårt stöd till industrin genom exempelvis SuPr’s expertis, erfarenheter, projekt med mera, säger Ingela.

Under lanseringen förmedlade Mats Lundin, Linda Menrik och Sasha Shahbazi från SuPr värdefulla insikter om olika initiativ som leds och projektleds av SuPr. Diskussioner fördes även om vilka händelser och trender som kommer att påverka framtidens hållbara produktion och tillverkningsindustri.

Deltagarna fick också lyssna på Leo Konradsson, Global Segment Manager på Roxtec. Han berättade om den enormt spännande resa som företaget nu gör, där hållbarhet utgör den drivande förändringskraften. Konferensen avslutades med ett panelsamtal mellan Ingela Håkansson, vd Techtank, Mats Lundin, programansvarig Supr, Roland Porter, projektledare Techtank, och Samir Halimanovic, projektledare IUC Syd. Bland annat fick deltagarna höra mer om olika insatser som sker just nu via bland annat Techtank och IUC Syd. Ett exempel var projektet SPIK som erbjuder kompetensutveckling för företagen på individnivå inom grön omställning.

Vill du veta mer om SuPr-nod syd? Kontakta Mats Lundin, programansvarig SuPr eller Ingela Håkansson, vd Techtank.

Här kan du läsa mer om TechTank och IUC Syds verksamhet.

cross