SuPr på Science Week - hållbar produktion från ord till handling!

Välkommen till en halvdag 2 februari med SuPr på Science Week!

SuPr – den nationella noden för hållbar produktion – kommer under Science Week arrangera en halvdag för dig som jobbar med, eller har intresse för, hållbar produktion. Vi kommer visa upp aktuella exempel från svensk industri på praktiskt hållbarhetsarbete, bland annat från Scania, AstraZeneca, Volvo CE, X Shore och Fordonskomponentgruppen (FKG).

Vi välkomnar dig till Södertälje 2 februari med start 08.00. Under dagen finns det möjlighet att träffa branschkollegor och knyta nya kontakter.


Halvdagen är en del av Science Week, ett framtidsinriktat samhällsforum med fokus på hållbarhet. Utöver SuPr:s programpunkt kan du välja bland över 60 programpunkter inom hållbar utveckling, hållbar produktion och stadsutveckling. Programmet sker både på plats i Södertälje och digitalt.

Klicka här för att se SuPr:s alla programpunkter! Klicka på respektive programpunkt nedan och anmäl dig. Observera att du behöver anmäla dig för varje enskild programpunkt. Välj att medverka på plats när du bokar.

cross