SuPr på Science Week

SuPr medverkar på Science Week 2022! Nästan hela förmiddagen torsdag 3 februari kommer ske under SuPr:s flagg.

Science Week är ett samhällsforum om hållbarhet med 60 kostnadsfria digitala liveseminarier om hållbar utveckling, hållbar produktion och stadsutveckling. På Science Week kommer SuPr och våra partners berätta om det senaste inom hållbar produktion.

SuPr:s programpunkter under Science Week är:

Cirkulär hantering av förpackningsmaterial
Ta hjälp av Livscykelanalyser (LCA) för att välja rätt produktionsmetod
Hur stärker vi hållbar produktion hos små och medelstora företag?
Hållbar produktion inom AstraZeneca – Från teori till praktik
Produktion i en cirkulär värld: nya förutsättningar, verktyg & arbetssätt

cross