SuPr samlar hållbarhetsansvariga inom svensk industri i ny nätverksgrupp

I april startades en nätverksgrupp som riktar sig till personer med hållbarhetsansvar i stora och medelstora företag inom hållbar produktion. ­­Gruppen drivs som en del i SuPr, den nationella noden för hållbar produktion, som administreras av Södertälje Science Park.

Målet med nätverksgruppen är att skapa samverkan mellan företag och andra aktörer för att utbyta erfarenheter och kunskap inom hållbar och cirkulär produktion. Att inspireras och lära från varandras goda exempel är en framgångsfaktor för att identifiera gemensamma utmaningar, idéer och lösningar.

Genom att samla kompetens inom industri, akademi och offentlig verksamhet får företagen ta del av den senaste kunskapen, framtidsspaningar och trender. Idag ingår 11 företag i nätverksgruppen, bland annat Scania, AstraZeneca, CAKE, Electrolux Professional, Alfa Laval, Sandvik Design and Planning Automation och Volvo Construction Equipment.

Linda Menrik, projektledare för nätverksgruppen för hållbar och cirkulär produktion på Södertälje Science Park, upplever att företagen hade ett stort behov av att samlas kring hållbarhetsfrågorna.

– Vi har fått ett positivt gensvar från företagen. Det finns ett stort behov att diskutera frågor inom hållbar och cirkulär produktion. Det finns en vilja och en öppenhet att dela kunskap och erfarenheter inom området säger Linda Menrik.

Linda Menrik är projektledare för nätverket.

Uppskattade nätverksträffar

Nätverksträffarna kommer hållas 4 gånger per år där företagen har möjlighet att besöka varandras verksamheter för att ta del av resultat och olika arbetssätt för att nå hållbarhetsmålen. Under den senaste nätverksträffen, den 6 september, gästade nätverksgruppen Volvo CE:s måleri i Hallsberg där de presenterade hur de arbetar mot målet att bli ett CO2 neutralt måleri. De berättade också om sitt LCA-program och hur de praktiskt arbetar med insamling av data internt och mot leverantörer för att kunna beräkna och veta sina produkters Co2 avtryck.

Adam Björck, Head of Environmental Sustainability, Volvo CE och Johanna Wallin, Global Environmental Leader Operations, representerar Volvo i SuPr:s nätverksgrupp och ser positivt på att det finns ett forum för att diskutera hållbarhetsfrågor inom industrin.

– Vi ser SuPr-nätverket som en bra plattform för att diskutera och kalibrera oss kring hållbarhetsfrågor för producerande företag i en bredare kontext, säger Adam Björk. Dessutom är det tydligt sedan uppstarten att vi har många gemensamma utmaningar att arbeta vidare med kompletterar Johanna Wallin.

Kan lära av varandra

Isabella Pehrsson är hållbarhetschef på CAKE som tillverkar elektriska motorcyklar.

– Vi har i företagen kommit olika långt i hur vi beräknar och kommunicerar kring våra produkters CO2 avtryck, och vi på CAKE är väldigt intresserade av ett mer standardiserat, och strikt, sätt att räkna. I detta nätverk har vi möjlighet att diskutera och jämföra synsätt med andra företag och branscher, säger Isabella Pehrsson.

Även Scania deltar i nätverket. Maria Bodingh Johansson, Competence Leader inom miljömässig hållbarhet på Scania, tycker nätverket är viktigt.

– Dessa typer av nätverk är värdeskapande för oss som deltagare, särskilt inom miljömässig hållbarhet då man kanske traditionellt sätt inte lagt stort fokus på detta. Oavsett bransch och storlek på företag tror jag att man har liknande typer av frågeställningar och utmaningar. Här kan vi därför lära av varandra och få hjälp med praktiska exempel kring metoder, verktyg och arbetssätt som redan testats och implementerats hos någon vilket kan hjälpa till att påskynda arbetet, säger Maria Bodingh Johansson.

AstraZeneca deltar också i nätverket. Marika Du Rietz är Regional Sustainability Lead och tycker nätverket gett nya insikter.

– Industrinätverket ger oss möjlighet att inspirera, sporra och lära av varandra i vår resa till hållbar och cirkulär produktion. Det ger mig insikter och idéer som jag kan bygga vidare på i vårt interna arbete inom AstraZeneca och skapar möjlighet för ytterligare innovation och samarbeten tillsammans, avslutar Marika Du Rietz.

Nästa nätverksträff, den 15 november kommer gruppen besöka AlfaLaval och bland annat få en presentation av deras energiprogram, ALEM (Alfa Laval Energy Management) med exempel på energi- och miljöprojekt inom produktion och distribution.

cross