Techtank ny SuPr-partner

SuPr fördjupar nu sitt samarbete med Techtank AB, då bolaget blir en formell SuPr-partner. För SuPr innebär det att en stark verksamhetsnod etableras i södra Sverige, genom det starka nätverk som Techtank AB representerar.

Inom verksamheten ryms ett omfattande industrikluster och man har också rollen som regional utvecklingsaktör i Blekinge, med uppdrag att stärka industrins tillväxt och konkurrenskraft. Techtank är också en del av det nationella IUC-nätverket, vilket gör att man även erbjuder insatser kopplade till Smart industri inom bland annat hållbarhet, digitalisering/automation samt förnyelse- och omställningsförmåga. 

Techtanks VD Ingela Håkansson konstaterar att man nu på nationell nivå bättre kan synliggöra de spännande resultat som regionens aktörer tar fram, genom partnerskapet inom SuPr. Man stärker också möjligheten att delta i olika nationella satsningar, vilket ger extra draghjälp till Techtanks industriella aktörer.

Läs mer om Techtank här.

cross