Fordonsindustrins gröna omställning i fokus på stora leverantörsdagen

SuPr deltog på stora leverantörsdagen som FKG arrangerade.

Här samlades de främsta aktörerna inom underleverantörsindustrin. Hållbarhet var ett centralt ämne under dagen, med en särskild inriktning på fordonsindustrins gröna omställning. Årets tema "How to finance the future" handlade om att möta ekonomiska utmaningar och investeringsbehov i den pågående omställningen.

SuPr var med och presenterade projektet ”Konkurrenskraftig hållbarhet för SMEs” vars mål är att ta fram en enkel, verifierbar miljödeklaration för komponenter som visar vilken miljöpåverkan en komponent har haft under tillverkningen. Projektet är ett samarbete mellan RISE, AFRY, EDAG, Greengoat, MITC och FKG.

Läs mer om stora leverantörsdagen här.

cross