Framtidens elektronik med fokus på hållbarhet

Eskilstuna Elektronikpartner är med i SuPr:s nätverksgrupp för hållbar och cirkulär produktion och driver en ambitiös hållbarhetsagenda med målet att nå netto nollutsläpp till 2035. Hållbarhetschefen Josefin Pettersson delar insikter om företagets arbete med att integrera hållbarhet i designstadiet och de utmaningar de står inför.

I Vilsta industriområde i Eskilstuna ligger Eskilstuna Elektronikpartner AB (EEPAB) som är både tillverkare och utvecklare av elektronikkomponenter. Företaget grundades 1991 och flyttade för två år sedan in i nya lokaler där de har investerat i en toppmodern maskinpark med fokus på hållbarhet och närproducerat. Företaget är med i SuPr:s nätverksgrupp där företagen delar erferenheter och kunskaper inom hållbar och cirkulär produktion. Josefin Pettersson, hållbarhetschef på Eskilstuna elektronikpartner berättar om företagets hållbarhetsarbete.

-Jag har arbetat som ekonomiansvarig på Eskilstuna Elektronikpartner under en längre tid och samtidigt försökt driva företagets hållbarhetsarbete framåt. I mars började jag min nya roll som hållbarhetschef med fokus på att ta ett helhetsgrepp för att aktivt styra hållbarhetsutvecklingen framåt. Vårt mål är att nå netto nollutsläpp till 2035, berättar Josefin.

Utmaningar inom koldioxidberäkningar

Att sträva mot netto nollutsläpp är en utmaning som kräver noggranna beräkningar av koldioxidavtryck. För att kunna göra detta behöver företag tillgång till exakta och tillförlitliga data för att kartlägga sin totala miljöpåverkan. Det är genom att säkerställa denna tillgång som företag kan utforma godkända digitala produktpass, som ger detaljerad information om produkters egenskaper, tillverkningsprocess, material och miljöpåverkan.

Denna utmaning delas av många inom branschen och kräver en kombination av samarbete och innovation för att lösas. Ett nära partnerskap med leverantörer är viktigt för att säkerställa att alla parter delar samma engagemang för hållbarhet och tillhandahåller nödvändiga data för att mäta koldioxidutsläppen.

 Josefin tror att det behövs ställas hårdare krav på tillverkare och leverantörer när det gäller att förse sina kunder med korrekta data, och att kraven behöver komma från större företag och från EU.

-För att förbättra tillförlitligheten i vår data behöver vi se högre krav från både EU och större företag gentemot tillverkare. Detta skulle främja integrationen av hållbarhetsaspekter i hela produktionskedjan och gynna standardisering och harmonisering av kraven för tillverkare. Det skulle också öka incitamenten för att tillhandahålla korrekt och tillförlitliga data. Men vi behöver även ta hänsyn till globala aspekter av produktionen och öka samarbetet med andra länder och regioner för att kunna åstadkomma betydande förändringar, säger Josefin.

Integrera miljöhänsyn i designstadiet

Eskilstuna Elektronikpartner agerar både som tillverkare och utvecklare. När de tillverkar produkter kan de redan i designstadiet tänka miljösmart.

-Genom att designa och utveckla produkter själva kan vi testa och utvärdera alternativ tidigt i processen, vilket är svårt om kunden redan har en färdig design. Vi kan på så vis göra aktiva val och även underlätta datainsamling genom att t ex. kunna specificera vikter på komponenter redan i designstadiet jämfört med att förlita oss på leverantörer, förklarar Josefin.

Samarbete för hållbarhet

Genom nätverksgruppen som arrangeras inom SuPr har Eskilstuna Elektronikpartner deltagit i ett projekt där de fått ta del av en enklare metod för beräkning av koldioxidavtryck, det har också varit värdefullt att träffa andra företag och diskutera utmaningar och lösningar.

-Att vara en del av nätverksgruppen har gett oss möjligheten att utbyta kunskap och erfarenheter med andra aktörer inom branschen. Vi har också fått tillgång till resurser och kunskap som har hjälpt oss att ta steg i rätt riktning mot vårt hållbarhetsmål, avslutar Josefin.

Läs mer om Eskilstuna Elektronikpartner här
Vill du veta mer om SuPr:s nätverksgrupp? Kontakta Linda Menrik, projektledare.

cross