Hur kan vi säkerställa kompetens för omställning och konkurrenskraft?

SuPr och Södertälje Science Park medverkar 23 januari i ett digitalt seminarium om kompetens för fordonsindustrins omställning tillsammans med Fordonsdalen, FKG och KTH.

Fordonsindustrin befinner sig just nu i den största omställning som branschen någonsin har sett. Att gå från förbränningsmotorn till en elektrisk drivlina innebär en stor förändring för många delar i själva fordonet, och där med även kompetensen för personerna som arbetar med det. Lägg där till det hållbarhetsfokus som genomsyrar samtiden, och som även fordonsindustrin måste prioritera högt framåt.

Enligt CLEPA (European Association of Automotive Suppliers) kommer vi pga denna omställning behöva kompetensväxla 2,4 miljoner människor i Europa (bara inom personbilssektorn) för att klara av denna omställning. Sverige ligger något före övriga Europa generellt, men viktigt är att vi inte tappar fart för att hålla oss fortsatt konkurrenskraftiga.

Detta seminarium kommer fokusera på hur vi kan säkerställa denna kompetens för att klara av omställningen och hålla vår svenska industri fortsatt konkurrenskraftig.

Anmäl dig här!


Agenda

 • Presentation av dagens talare och upplägg
 • Vad Mobility Sweden se för behov för fordonsbranschen. Fordonsindustri i omställning. Jämställdhet
  Emmi Antonsson, Chef Kommunikation och Samhällskontakter, Head of Communication and Public Affairs, Mobility Sweden (fd BIL Sweden)
 • Livslångt lärande
  Johanna Strömgren, MSc, Head of Lean Center, KTH, Industrial Engineering and Management, Sustainable Production Development, Malin Pops Runsten, MSc, Project Manager, KTH, Industrial Engineering and Management, Department of Production Engineering
 • Kompetensplattform, hur plattformen arbetat med jämställdhet
  Dr. Kajsa Hallberg Adu, Forskningsingenjör / Research Engineer, KTH Royal Institute of Technology, School of Industrial Engineering & Management, Department of Industrial Economics and Management   Dr. Mattias Wiggberg, Forskare / Researcher, Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och managementInstitutionen för industriell ekonomi och organisation
 • Gemensam reflektion och diskussion
cross