Projektet Kickstart Cirkulär Ekonomi har nu avslutats.

Projektet Kickstart Cirkulär Ekonomi var ett samarbetsprojekt mellan SuPr, RISE och IUC Sverige och hade som mål att ge företag enkel och lättillgänglig kunskap och verktyg för att arbeta systematiskt med sina resursflöden och produkter. Syftet var att främja utvecklingen av cirkulära affärsmodeller och uppmuntra företagen att ta små steg i sin övergång till en cirkulär ekonomi.

Under projektets genomförande hölls inspirationsworkshops i fyra olika regioner i Sverige. Totalt deltog 16 företag och 31 deltagare. Ett av företagen som var med var bland annat Sunfab, ett av världens ledande företag inom komponenter för driften av hydraulisk utrustning. De ville få inspiration och idéer hur de framöver kan utveckla sin verksamhet för att bli ännu mer cirkulära.

– Vi ser ju att vi aktivt behöver arbeta med att hitta en smart affär i vår produkt och hur vi på olika sätt kan begränsa våra koldioxidutsläpp. Vi har bra koll på vår värdekedja och har i och med vår medverkan i Kickstart cirkulär ekonomi fått fram ett antal idéer som vi kommer att presentera internt för att se vilka delar vi kan arbeta vidare med, säger Matthias Sundström, industridesigner på Sunfab.

Genom programmet erbjöds även möjligheter till nätverkande och samarbete för fortsatt arbete inom området cirkulär ekonomi. Projektet har lagt grunden för en framtida nationell skalning av konceptet tillsammans med Kickstart Hållbarhet.

Projektet planerar också att publicera en vetenskaplig artikel vid International Conference On Life Cycle Management. Resultaten har även spridits genom olika initiativ såsom klusterkonferensen år 2022 och 2023, Science Week 2023 och Nordic Circular summit 2022 med mera.

Läs hela intervjun med Sunfab här
Läs mer om pilotprojektet Kickstart cirkulär ekonomi här

cross