SuPr i Almedalen 2024

Almedalen är Sveriges största mötesplats för samhällsfrågor. Mellan den 25 och 28 juni möts beslutsfattare, politiker och aktörer inom privat, offentlig och ideell sektor i Visby för att samtala, utbyta erfarenheter, knyta kontakter och kompetensutvecklas. SuPr är på plats för att lyfta viktiga frågor inom hållbar produktion.

SuPr deltar i flera evenemang under dagarna i Almedalen på temat hållbar produktion, och om hur vi kan bidra till att ta ytterligare steg mot att realisera en klimatneutral svensk tillverkningsindustri. Vi är särskilt stolta över att ha bidragit till att forsknings- och innovationsprogrammet Net Zero Industry nu etablerats. Här samverkar industri och samhälle för att uppmuntra och driva på en utveckling där våra svenska tillverkande företag radikalt minskar sina klimatavtryck. Under Almedalsveckan berättar bland annat SuPr:s verksamhetsledare Mats Lundin, tillika programchef för Net Zero Industry, om resan som nu påbörjats. Detta sker i "Framtidens trädgård", som är en gemensam arena för Energimyndigheten och Vinnova och som existerar under dagarna i Visby. 

SuPr kommer också delta i arrangemang som behandlar de goda resultat som uppstår då forskningsaktörer och industriparter tillsammans utvecklar ny kunskap och nya resultat inom olika områden. Ett sådant exempel är den framväxande satsningen på vätgas, för att bland annat kunna lagra producerad vind- och solenergi. Här bidrar SuPr med kunskap om hur samarbeten mellan samhälle, forskare och industri kan formas och drivas för att skapa största möjliga effekt.    

Ska du besöka Almedalsveckan? Här hittar du hela programmet.

cross