Aktuellt

Här hittar du aktuella händelser och nyheter som rör SuPr och våra partners.


Nyheter

Projektet Kickstart Cirkulär Ekonomi har nu avslutats.

Projektet Kickstart Cirkulär Ekonomi var ett samarbetsprojekt mellan SuPr, RISE och IUC Sverige och hade som mål att ge företag enkel och lättillgänglig kunskap och verktyg för att arbeta systematiskt med sina resursflöden och produkter. Syftet var att främja utvecklingen av cirkulära affärsmodeller och uppmuntra företagen att ta små steg i sin övergång till en cirkulär ekonomi.
Läs mer

Nyheter

SuPr satsar på Impact Innovation 

Impact innovation är en strategisk och långsiktig kraftsamling för att lösa globala samhällsutmaningar och öka takten på omställningen till ett hållbart samhälle. SuPr är med i framtagandet av innovationsprogram vilket innebär en stor möjlighet för SuPr att ytterligare sätta fokus på att bygga upp mer hållbara och cirkulära produktionssystem.
Läs mer

Nyheter

Techtank ny SuPr-partner

SuPr fördjupar nu sitt samarbete med Techtank AB, då bolaget blir en formell SuPr-partner. För SuPr innebär det att en stark verksamhetsnod etableras i södra Sverige, genom det starka nätverk som Techtank AB representerar.
Läs mer

Nyheter

AstraZeneca: Steg för steg mot hållbar produktion - "Det finns inga genvägar, vi måste ta ansvar i hela värdekedjan"

På SuPr:s senaste nätverkträff inom hållbar produktion fick gruppen möjlighet att besöka AstraZeneca, en global läkemedelsledare med starkt fokus på hållbarhet och cirkularitet.
Läs mer

Nyheter

SuPr deltog på Techtank day

Den 28 april samlades närmare hundra deltagare från hela Blekinge med omnejd på Blekinge Tekniska Högskola för att delta i Techtanks årliga konferens. SuPr deltog i konferensen med en presentation kring resan mot en mer hållbar och cirkulär produktion. Under presentationen belystes både de utmaningar och de nya affärsmöjligheter som följer med omställningen.
Läs mer

Aktuellt

Besök hos Cake - Mantrat som ingjutits i designteamet "lätt, tyst och rent"

För ett år sedan, i april startade SuPr en nätverksgrupp som riktar sig till hållbarhetsansvariga inom små och medelstora företag med syftet att utbyta erfarenheter och kunskap inom hållbar och cirkulär produktion. Under nätverksträffarna gör företagen studiebesök hos varandra och i mars besökte gruppen Cake som delade med sig av sina erfarenheter och strävan mot att producera den ”renaste motorcykeln någonsin,” med visionen att nå noll utsläpp.
Läs mer

Nyheter

Projektet Kompetensomställning för en hållbar fordonsindustri har avslutats

Projektet Kompetensomställning för en hållbar fordonsindustri har nu avslutats. Projektet genomfördes i samarbete med KTH Lean Centrum, Region Stockholm och Fordonskomponentgruppen, FKG. Syftet med projektet var att förbättra förutsättningarna för små- och medelstora företag inom fordonsindustrin, så att de kunde möta industrins behov av kompetens och gröna omställningar.
Läs mer

Nyheter

Hållbarhet allt viktigare inom produktionsklustrets verksamhet

Hållbarhet blir allt viktigare inom Sveriges Produktionskluster, SuPr är med och bidrar med kunskap kring hållbar produktion.
Läs mer

Evenemang

Välkommen till Klusterkonferensen 9-10 maj på Södertälje Science Park

Årets Klusterkonferens arrangeras på Södertälje Science Park. Det är första gången Klusterkonferensen arrangeras i Södertälje, där bland annat möjligheten till studiebesök på Scanias produktionsanläggning ges. SuPr är medarrangör till eventet och värd för ett av passen.
Läs mer

Nyheter

SuPr hjälper företag i Gävleborg att jobba mer cirkulärt

Cirkulär ekonomi är avgörande för att vi ska nå klimatmålen. Men vad är cirkulär ekonomi och hur kan företag dra fördel av det? Nu är det företag i Gävleborgs tur att bjudas in till en kostnadsfri workshop-serie kring cirkulär ekonomi. Företagen erbjuds inspiration kring hur de kan ställa om för ökad klimat- och affärsnytta. I […]
Läs mer
cross