Hållbarhet allt viktigare inom produktionsklustrets verksamhet

På bilden: Adam Björk från Volvo CE berättade om deras arbete med att realisera mer hållbara lackeringsprocesser.

Sveriges Produktionskluster är en samordningsstruktur för forskning och utveckling som ursprungligen initierades av Svensk Fordonsindustri men som nu leds av Rise. Produktionsklustren arbetar för att svensk produktion ska bidra till FN:s klimatmål genom fossilfri produktion, kompetensutveckling, god arbetsmiljö och hållbar materialförsörjning. Klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna inom Produktionsklustret vilket har resulterat i hundratals innovativa projekt, med en ökad inriktning på hållbarhet.

Workshop på temat hållbar produktion

Som ett led i fortsätta lyfta hållbarhet inom produktion bjöd SuPr och Produktionsklustret in till en workshop den 22 mars på temat hållbar produktion. Syftet var också att stärka klustrets arbete med att utveckla nya produktionslösningar, där ökad hållbarhet och cirkularitet för de tillverkade produkterna utgör drivkrafterna. 

Deltagarna fick på plats hos RISE i Mölndal möjlighet att ta del av erfarenheter från olika företag som redan kommit en bit på vägen. Man arbetade även intensivt med att tillsammans beskriva hur kommande forsknings och utvecklingssatsningar bättre kan inkludera lösningar som erbjuder ordentliga steg mot en ökad cirkularitet och andra hållbarhetsaspekter.

Läs mer om Produktionsklustrets arbete här.

cross