SuPr är med och arrangerar det svenska produktionsklustrets årliga konferens

Årets upplaga av Klusterkonferensen, som går av stapeln den 18–19 maj i Katrineholm, har temat ”Avancerad tillverkning för en hållbar framtid”. Här kommer nya resultat att både presenteras och diskuteras rörande fossilfri produktion, cirkularitet i värdekedjan och människocentrerad tillverkning.

I omställningen till mer hållbara produkter ser man nu ett ökat fokus på produktionens påverkan vad gäller bland annat klimatavtryck och resursanvändning. Mer fossilfri produktion, effektivt resursutnyttjande och smart underhåll är alla områden som kan bidra till en mer hållbar värld. I Katrineholm kan man interagera med experter inom avancerad och hållbar tillverkning samt lära av projekt initierade inom de olika FoU-klustren.

SuPr ansvarar under konferensdagarna för en session där tre olika exempel ges på hur industrin nu i praktiken alltmer går i en riktning mot en mer hållbar och klimatneutral verksamhet. Men man kommer också berätta om de slutsatser som expertgruppen för cirkulär produktion har kommit fram till.

Du anmäler dig till konferensen här.

cross