Framtidens cirkulära ekonomi på KTH Transformationsdagen 2023

SuPr deltog vid KTHs årliga Transformationsdag, där hållbar produktion och cirkulär ekonomi stod i fokus. Diskussionerna, med deltagande från ledande företag riktade sig mot utmaningar och framsteg i övergången till cirkulära affärsmodeller. Tyngdpunkten låg på samarbete och förändring av tankesätt för att främja ansvarsfull produktion och konsumtion. Digital transformation och livscykeltänkande identifierades som centrala verktyg. KTHs plattform för industriell transformation spelar en nyckelroll för SuPr, som där knyter viktiga kontakter och håller sig informerad om sektorns senaste utvecklingar.

Läs mer om KTH transformation dag här

cross