SuPr deltog på World Circular Economy Forum

SuPr deltog i World Circular Economy Forum 2024 i Bryssel, ett årligt forum initierat av Finlands innovationsfond 2017. Forumets syfte är att utforska och bevaka de senaste innovationerna, forskningen och händelserna inom cirkulär ekonomi.

Vid årets World Circular Economy Forum (WCEF) samlades deltagare från en mångfald av länder och sektorer, inklusive företag, akademi, forskning, offentlig sektor, politiker och beslutsfattare. Konferensen erbjöd en mängd sessioner, diskussioner och workshops med fokus på materialinnovation, policyutveckling och samarbete. För SuPr var detta en möjlighet att samla nya verktyg, metoder, kunskap och lösningar för framtidens cirkularitet, inklusive kommande regler och policys. Evenemanget gav även utmärkta nätverksmöjligheter för att hitta potentiella internationella samarbetspartners, särskilt under den nordiska dagen på "Nordic Stage".

Det framkom att det pågår många positiva initiativ runt om i världen med fokus på cirkularitet. Trots detta visar den senaste utredningen från Circularity Gap Report att cirkulariteten har minskat globalt sett. Under olika sessioner diskuterades att trots alla insatser ökar produktionen från tillverkare, konsumtionen från konsumenter fortsätter att stiga, och befolkningen förväntas öka.

Finanssektorn har börjat intressera sig för cirkulär ekonomi, vilket märktes vid WCEF. Europeiska investeringsbanken (EIB), representerad av Ambroise Fayolle, framhävde betydelsen av cirkulär ekonomi för Europas framtida strategiska autonomi. Bryssel spelade en central roll i år på grund av det kommande Europaparlamentsvalet, vilket förhoppningsvis leder till ökat politiskt engagemang i frågan.

På den nordiska scenen presenterade Finland och Sitra framgångsrika exempel inom materialvetenskap, konstruktion, textilindustri och tillverkning. Diskussioner handlade om produkttjänstesystem (PSS), digitala plattformar, digitala produktpass (DPP) samt politik och standarder.


Några höjdpunkter listas nedan.

 • Nordic Circular Hotspot and Nordic Innovations Vision till 2030: Målet är att bli den mest hållbara och integrerade regionen i världen.
 • Digitala plattformar och marknadsplatser i cirkulär ekonomi: Diskussionerna fokuserade på hur nuvarande marknadsplatser som Facebook, Amazon, Alibaba och Ebay, som är designade för en linjär ekonomi, kan transformeras för att stödja en cirkulär ekonomi. För närvarande finns det cirka 107 plattformar relaterade till cirkulär ekonomi, med den största värderad till 40 miljarder dollar som ett dotterbolag till Alibaba.
 • Artificiell intelligens (AI): Betydelsen av AI betonades för att kunna logga begagnade produkter på digitala plattformar med hjälp av visuella kameror, där metadata kan laddas upp inom några sekunder. Standardisering av dessa data över alla plattformar är dock nödvändig.
 • Digital Product Passport (DPP): Dessa plattformar kommer att underlätta DPP med CO2-avtrycksindikatorer för alla produkter, liknande en flygbiljett där man kan se CO2-utsläpp för sin flygresa.
 • Lenovo's cirkulära mål: Lenovo presenterade sitt mål att 80 % av deras produkter ska kunna repareras av kunder hemma år 2030 med hjälp av ett enkelt verktyg och instruktionsvideor tillgängliga på deras hemsida. Lenovo har inlett ett samarbete med ifixit.com för att uppnå detta mål. De betonade också vikten av kundernas förtroende för återtillverkade produkters prestanda.
 • Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR): Mer information om DPP kommer att tillkännages den 11 juni, med riktlinjer för vad som bör inkluderas, med fokus på stål/järn och textil. Huvudfokus kommer att vara på giltighet och transparens av data.
 • Nordiskt samarbete: De nordiska länderna uppmanades att integrera sina policyer och verktyg och samarbeta mer effektivt. Trots stark individuell prestation behöver dessa länder bättre samordna sina insatser, då de är de mest digitaliserade och har högsta BNP, men också producerar den största mängden avfall.
 • Kommande ISO 59000-familjen av standarder för implementering av cirkulär ekonomi:
  ISO 59004: Gemensam förståelse och definition av cirkulär ekonomi med sex principer: systemtänkande, värdeskapande, värdedelning, resursförvaltning, resursspårbarhet och ekosystemresiliens.
  ISO 59010: Övergång av affärsmodell och värdenätverk.
  ISO 59020: Mätning och bedömning av cirkularitets prestanda.
  ISO 59040: Produktcirkularitets datablad.
  ISO 59014: Hållbarhet och spårbarhet av sekundär materialåtervinning – principer, krav och vägledning.

Läs mer om World circular economy forum här.

cross