Nyheter

Här hittar du aktuella händelser och nyheter som rör SuPr och våra partners.


Nyheter

Besök oss på Elmia Subcontractor 15-17 nov

Besök oss på Elmia Subcontractor den 15-17 november. Kom och prata hållbar produktion, grön omställning, innovationer eller idéer. Vi berättar gärna hur vi kan hjälpa ert företag att utvecklas inom hållbar produktion.
Läs mer

Nyheter

SuPr får förnyat förtroende att leda expertgruppen för cirkulär ekonomi

SuPr får förnyat förtroende att leda expertgruppen för cirkulär ekonomi under 2022
Läs mer

Nyheter

Projektet Ekolyftet är avslutat och blir en del av Omställningslyftet

Pilotprojektet Ekolyftet är nu avslutat. Projektet syftade till att ge tillverkande företag möjlighet till att fördjupa, förbättra och vidareutveckla sitt arbete inom hållbar produktion.
Läs mer

Nyheter

SuPr samlar hållbarhetsansvariga inom svensk industri i ny nätverksgrupp

I april startades en nätverksgrupp som riktar sig till personer med hållbarhetsansvar i stora och medelstora företag inom hållbar produktion. ­­Gruppen drivs som en del i SuPr.
Läs mer

Nyheter

SuPr lanserar nätverksgrupp för cirkulär produktion

För att bistå i omställningen och inspirera till innovationer, startar nu SuPr en nätverksgrupp om cirkulär produktion för företag.
Läs mer

Nyheter

Nytt projekt driver på kompetensomställningen för en hållbar fordonsindustri

Nytt projekt med syftet att uppmuntra och underlätta kompetensomställningen hos underleverantörer, för att etablera en mer hållbar fordonsindustri.
Läs mer

Nyheter

Satsning på hållbarhet ska ge svensk fordonsindustri globala konkurrensfördelar

SuPr deltar i ett nytt projekt som fokuserar på miljödeklarationer, där man hoppas kunna göra hållbarhet till en svensk USP – Unique Selling Point.
Läs mer

Nyheter

SuPr på Science Week

SuPr medverkar på Science Week 2022! Nästan hela förmiddagen torsdag 3 februari kommer ske under SuPr:s flagg.
Läs mer

Nyheter

Nytt projekt ska få företag att jobba mer med cirkulär ekonomi

Projektet "Kickstart cirkulär ekonomi" har fått klartecken för stöd från Vinnova. Bakom satsningen står SuPr, med stöd av Delegationen för cirkulär ekonomi och med forskningsinstitutet RISE som huvudsaklig utförare.
Läs mer

Nyheter

Ekolyftet hjälper företag att skapa en mer hållbar produktion

Projektet Ekolyftet ger tillverkande företag möjligheter att fördjupa, förbättra och vidareutveckla sitt arbete inom hållbarhet. Projektet ska stärka kompetensen kring hållbarhetsfrågor inom svensk tillverkningsindustri, men även ge ett bra stöd för att konkret börja arbeta med dessa frågor.
Läs mer
cross